30 vozidel Mercedes pro MHD Jablonec

Společnost UMBRELLA Coach & Buses, bude od února 2021 zajišťovat městskou hromadnou dopravu v Jablonci a okolních obcích zapojených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka.  Pro tento účel bylo zakoupeno 26 vozidel Mercedes Citaro a 4 vozidla Mercedes Sprinter. Naše společnost zrealizovala kompletní dodávku a instalaci informačního systému Bustec a informačního hlášení pro nevidomé do všech 30 vozidel.