Nové vozidla Mercedes Conecto HYBRID pro MHD Jablonec.

Společnost ČSAD Slaný s.r.o. , bude od února 2023 zajišťovat městskou hromadnou dopravu v Jablonci a okolních obcích zapojených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka. Pro tento účel bylo zakoupeno 23 nových vozidel Mercedes Conecto HYBRID. Naše společnost zrealizovala kompletní dodávku a instalaci informačních a odbavovacích zařízení od firem Bustec a EmTest. Vozidla byla dále vybavena  příslušenstvím pro USB dobíjení mobilních telefonů a systémem pro desinfekci rukou.