WiFi do nového vozidla Scania i8

Provedli jsme instalaci WiFi do nového vozidla Scania i8 pro společnost CK Kalousek. Jedná se o první vozidlo Scania i8 prodané do České republiky (mimo vozidel pro společnost StudentAgency).